Mobile-Versie:
Bekijk de desktop versie van deze HTML5-website.

Privacy

Privacystatement

Als je contact met ons opneemt

Als je ons belt of een online-afspraak maakt, dan vragen we jouw naam en telefoonnummer. Ook stellen we nieuwe klanten een aantal vragen over jouw situatie, bijvoorbeeld over de opbrengtijd of intrektijd indien je eerder een (natuurlijke) haarkleuring hebt laten doen. Deze gegevens registreren we. We doen dit in een bestand dat we kleurenkaart noemen.

Dit doen we om twee redenen:

1. Maak je een vervolgafspraak? Dan kunnen wij zien welke natuurlijke haarkleuring voor je het beste werkt. Je hoeft dan niet nog een keer de hele situatie uit te leggen.
2. Jouw gegevens zijn belangrijk voor een effectieve planning van de haarkleuringen. Om afspraken goed op elkaar aan te laten sluiten kunnen wij contact met je opnemen. Op die manier werk je mee aan een effectieve planning.

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens te geven. Wil je geen persoonsgegevens laten vastleggen? Dan kunt je bijvoorbeeld alleen jouw naam noemen of bijvoorbeeld als telefoonnummer 0600000000 invullen. Delia Natuurlijke Haarkleuring kan je in dat geval geen afspraakbevestiging of -herinnering sturen per email en/of SMS.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig bij Delia Natuurlijke Haarkleuring?

De website natuurlijkehaarkleuring.nl beschikt over een HTTPS-beveiligingscertificaat. De online-afsprakenapp beschikt eveneens over een HTTPS-beveiligingscertificaat. Beiden zijn geconfigureerd volgens de laatste stand van de techniek. Je kunt dit zelf controleren met bijvoorbeeld de scan op de website Observatory by Mozilla of de tests op de websites internet.nl en securityheaders.io.

Jouw kleurenkaart wordt versleuteld opgeslagen. We gebruiken hiervoor AES encryptie. Elke kleurenkaart heeft een unieke en random AES encryptiesleutel om het bestand te versleutelen en ontsleutelen.

Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Delia Natuurlijke Haarkleuring, KvK 67844065, Halfrond 73, 3071PP Rotterdam.

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het bijhouden van een kleurenkaart met informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van met jou gesloten overeenkomsten. Daarnaast dient de verwerking van betaalgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Van welke (categorieën) personen worden gegevens verwerkt?

Delia Natuurlijke Haarkleuring verwerkt gegevens van haar klanten.

Welke (categorieën) gegevens worden verwerkt?

Delia Natuurlijke Haarkleuring verwerkt de volgende (categorieën) persoonsgegevens: (a) naam en voornaam, (b) (mobiel) telefoonnummer, (c) e-mailadres, (d) datum en tijdstip van een afspraak, (e) informatie over de specifieke situatie van een klant, bijvoorbeeld de opbrengtijd, de intrektijd, de soort kleurbehandeling (enkele/dubbele kleuring) en de mengverhouding van de kleuren, een foto van de haren vóór en na een kleurbehandeling, en (g) betaalgegevens.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

De gegevens (a) t/m (f) (hierna: kleurenkaart) worden bewaard zolang je klant bent. Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je (persoons)gegevens. Stuur daarvoor een WhatsApp, SMS of bel. Betaalgegevens (g) worden zeven jaar bewaard (Belastingdienst).

Wie ontvangen gegevens uit de verwerking?

Delia Natuurlijke Haarkleuring deelt de gegevens uit de verwerking niet met derden.

Worden persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je zelf verzendt bij het gebruik van onze webapplicatie voor online-afspraken. Delia Natuurlijke Haarkleuring hanteert voor de doorgifte van persoonsgegevens een modelcontract van de Europese Commissie (EU Model Clauses) met Acuity Scheduling.

Hoe meld ik mij af voor afspraak bevestigingen via e-mail/SMS?

Als je een (online) afspraak maakt, verzet of annuleert bevestigen wij dit altijd per e-mail. Tevens sturen we je drie dagen voorafgaand aan de afspraak een herinnering per e-mail en SMS. Je kunt je hiervoor afmelden als je dit niet handig vindt. Afmelden van email doe je met het afmeldlinkje onderaan in de ontvangen email. Afmelden van SMS doe je door een SMS-bericht terug te sturen met de tekst "STOP".


Versie 1.2, 16 februari 2017