Mobile-Versie:
Bekijk de desktop versie van deze HTML5-website.

Cookies

Cookieverklaring

Cookies

Delia Natuurlijke Haarkleuring maakt op deze website gebruik van sessie-opslag en van zogeheten functionele browsercookies. De session storage is bedoeld om het afspelen van de video's goed te laten werken. De functionele cookies zijn bedoeld om de stappen van de online-afspraak (van 'Maak een afspraak' tot 'Afspraakbevestiging') goed te laten werken. De functionele cookies volgen je niet op het internet en worden niet gebruikt voor advertentiedoelen. Voor het gebruik van functionele cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Hieronder beschrijven we eerst de sessie-opslag (I), browsercookies (II), gebruikte bronnen op het web (III) en Do Not Track (IV).

I: sessie-opslag

De videospeler schrijft bij afspelen een tijdstempel in de sessie storage (dashjs_video_settings). De sessie storage wordt na het afsluiten van de browser verwijderd.

II: browsercookies

De webapplicatie voor online-afspraken maakt gebruik van de volgende functionele cookies voor het doel van de correcte werking van de online agenda. Onze verwerker (zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 8 AVG) Acuity heeft verklaard dat de correcte werking mogelijk gemaakt wordt in samenwerking met haar subverwerkers Amplitude, Customer.io, Full Story, MixPanel, New Relic, TrackJS en VWO.

De webapplicatie voor online-afspraken kan geïntegreerd worden met diensten van derden. Wij maken geen gebruik van dergelijke integraties en hebben de online agenda zodanig geconfigureerd dat deze geen data deelt met derden zoals Google, Microsoft of Facebook. In het cookie-overzicht hebben we dit gemarkeer als 'integratie met [bedrijf] *gedeactiveerd*'.

In de tabel hieronder omschrijven we de browsercookies. De tabel is gesorteerd op de tweede kolom '(sub)verwerker'.

III: gebruikte bronnen op het web

Deze website maakt naast browsercookies gebruik van aanvullende bronnen op het web waaronder fonts, pixels en JavaScripts. Hieronder geven we een overzicht van de gebruikte bronnen. Het overzicht is aangevuld met de gedetailleerde toelichting op de gebruikte bronnen.

A,B: Hosting van de website en de app

De website van Delia Natuurlijke Haarkleuring wordt gehost als statische website in het datacentrum van Amazon in Frankfurt (Amazon Simple Storage Service). De website gebruikt van Amazon Cloudfront distributies om het laden van de pagina's veilig en snel te laten verlopen. Dit komt onder meer het afspelen van de video's ten goede. De online agenda voor afspraken wordt eveneens gehost in het datacentrum van Amazon.

C: Online agenda voor afspraken

Voor de webapplicatie voor online-afspraken maakt Delia Natuurlijke Haarkleuring gebruik van de Application Programming Interface (API) van Aquity Scheduling.

D,E,F: Correcte werking online agenda

Het beheren van een (online) agenda is een primair proces voor Delia Natuurlijke Haarkleuring. Het is daarom noodzakelijk dat de webapplicatie te allen tijde beschikbaar is en zonder fouten werkt. Om dit te kunnen garanderen maakt Acuity Scheduling gebruik van (a) een pixel van TrackJS, (b) een JavaScript van New Relic en (c) 3 zogeheten functionele cookies. Het pixel, het JavaScript en de functionele cookies zijn bedoeld om de stappen van de online-afspraak (van 'Maak een afspraak' tot 'Afspraakbevestiging') goed te laten werken. Met de drie technieken kan Acuity Scheduling onder meer JavaScript-fouten opsporen en andere technische (browser)problemen herkennen die gebruikers van de webapplicatie ervaren bij het maken van een online afspraak. Voor meer informatie over het TrackJS-pixel (usage.gif), klik hier; en voor meer informatie over het New Relic-JavaScript (nr-1016.min.js), klik hier.

G: Controle licentie en ophalen kaartdelen

Voor de routebeschrijving maakt Delia Natuurlijke Haarkleuring gebruik van de Application Programming Interface (API) van Mapbox. Dit is een API bedoeld om de website goed te laten werken. Om de naleving van de licentievoorwaarden te controleren telt Mapbox hoe vaak kaartdelen gebruikt zijn. Het controleren van de licentievoorwaarden en ophalen van de kaartdelen vindt cookievrij plaats.

H: Controle licentie fonts

Delia Natuurlijke Haarkleuring maakt op deze website gebruik van een speciale webfonts. Om de naleving van de licentievoorwaarden te controleren telt Myfonts hoe vaak de webfonts gebruikt zijn. Het controleren van de licentievoorwaarden vindt cookievrij plaats.

I, J: Ophalen OpenSans webfont

De webapplicatie voor online afspraken maakt gebruik van dezelfde webfonts als de website van Delia Natuurlijke Haarkleuring. De webapplicatie downloadt het OpenSans webfont vanaf een externe bron. Dit webfont is bedoeld voor een uniforme uitstraling van de webapplicatie binnen de website. Het ophalen van het OpenSans webfont vindt cookievrij plaats.

K: Ophalen script Facebook integratie

De webapplicatie voor online afspraken kan geïntegreerd worden met diverse andere platformen. Wij maken geen gebruik van integratie met andere platformen zoals Facebook of Instagram. De webapplicatie downloadt het platform-extensies JavaScript vanaf een externe bron. Nu wij geen gebruik maken van de mogelijkheid om de webapplicatie te integreren met andere platformen deelt het script geen data met Facebook, Instagram of andere derde partijen.

IV: Do Not Track

De website van Delia Natuurlijke Haarkleuring maakt gebruik van Do Not Track (DNT), een specificatie opgesteld door het World Wide Web Consortium (W3C). De website heeft een W3C Tracking Status Resource (TSR). Daarin staan onder meer gegevens over wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens en met welke bronnen de browser contact maakt als je de website bezoekt. Daarbij maakt de website gebruik van de W3C Tracking Status Value (TSV). Daarin staan dat je niet gevolgd wordt bij het bezoeken van onze website (Tk: N). Je kunt zowel het gebruik van de TSR als de TSV ook zelf controleren met bijvoorbeeld de zogeheten software 'Baycloud Bouncer'. Dit is een hulpprogramma voor browsers dat het gebruik van DNT begrijpelijk weergeeft.

Meer informatie

Lees voor meer informatie de Privacystatement van Delia Natuurlijke Haarkleuring.


Versie 1.5, 13 juli 2018

>